NETSH - Windows XP/2000

netsh

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ?

Sposób użycia : netsh [-a Plik_aliasów] [-c Kontekst] [-r Komputer_zdalny]
             [Polecenie | -f Plik_skryptu]

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
..             - Przechodzi jeden poziom kontekstu wyżej.
?              - Wyświetla listę poleceń.
abort          - Odrzuca zmiany wprowadzone w trybie offline.
add            - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
alias          - Dodaje alias.
bridge         - Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
bye            - Kończy pracę programu.
commit         - Potwierdza zmiany dokonane w trybie offline.
delete         - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
diag           - Zmiany w kontekście `netsh diag'.
dump           - Wyświetla skrypt konfiguracji.
exec           - Uruchamia plik skryptu.
exit           - Kończy pracę programu.
firewall       - Zmiany w kontekście `netsh firewall'.
help           - Wyświetla listę poleceń.
interface      - Zmiany w kontekście `netsh interface'.
lan            - Zmiany w kontekście `netsh lan'.
nap            - Zmiany w kontekście `netsh nap'.
offline        - Zmienia bieżący tryb na tryb offline.
online         - Zmienia bieżący tryb na online.
p2p            - Zmiany w kontekście `netsh p2p'.
popd           - Zdejmuje kontekst ze stosu.
pushd          - Umieszcza bieżący kontekst na stosie.
quit           - Kończy pracę programu.
ras            - Zmiany w kontekście `netsh ras'.
routing        - Zmiany w kontekście `netsh routing'.
set            - Aktualizuje ustawienia konfiguracji.
show           - Wyświetla informacje.
unalias        - Usuwa alias.
winsock        - Zmiany w kontekście `netsh winsock'.

Dostępne są następujące konteksty podrzędne:
bridge diag firewall interface lan nap p2p ras routing winsock

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
wpisz ?.

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add helper     - Instaluje bibliotekę DLL pomocnika.

NETSH

netsh - Windows 2000/XP - polecenie - Windows 2000/XP
netsh, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show lsdb: Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF.
netsh p2p group dump: Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh set machine: Określa, na którym komputerze mają być wykonywane operacje.
netsh routing ip autodhcp show global: Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 delete route: Usuwa trasę IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help: Wyświetla listę poleceń.


 


... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell

;-)

Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
0.03
Erstellen einer Such-Verknüpfung auf dem Windows-10 Desktop, aber wie?  / Bei 'Eigene Dateien' den Pfad ändern in Windows-7, kann man sowas überhaupt?  / How do I set sleep mode in windows 10?  / Can I see the disks partitions under Windows 10?  / What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?  / Einstellen, daß es mit Windows startet und die Icon´s wiederherstellt werden?  / Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!  / I wonder about the function of 'Text to time tester'. I just don't know what it can do and how to use.  / Hilfe, die Grafikkarte hat 1 GB Grafikspeicher und hat mir bei Win-7 noch 2 weitere GB vom Arbeitsspeicher geklaut?  / Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!  / Wie kann ich DesktopOK entfernen, bzw. deinstallieren?  / Mit dem Stress-Test nur die Grafikkarte belasten, wie?  /