netsh dump - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / DUMP

netsh dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/dump.htm
0.202
11845

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Only a few programs, Nenad?

 /

Wozu der Stress-Test am Windows Computer?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Can I use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Select directory from List View enable, turn off?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Computermaustipps, die man bei der Maus kennen sollte!

 /