netsh routing ip ospf show lsdb - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » show » lsdb

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show lsdb ? Sposób użycia: show lsdb [ [index = ] identyfikator_obszaru Typ identyfikator_stanu_łączy identyfikator_routera ] [ [rr = ] częstotliwość odświeżania ] gdzie częstotliwość odświeżania to czas w sekundach.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW / LSDB

netsh routing ip ospf show lsdb - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, lsdb, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh firewall show currentprofile
Wyświetla bieżący profil zapory.
netsh routing ip ospf delete virtif
Usuwa określony interfejs wirtualny.
netsh lan set
Konfiguruje ustawienia w interfejsach.
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów.
netsh routing ip add persistentroute
Dodaje trwałą trasę statyczną.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show/lsdb.htm
0.14
17016

Wie kann ich die Outlook Express Kontakte nach Windows 7 Live Mail exportieren?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Effektives Entsperren gesperrter Dateien unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Gibt es Kompatibilitätsmodus unter Windows-10?

 /

Zip / Rar Archive mit Password oder Kennwort öffnen!

 /

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

LG LED TV zurücksetzen auf Werkseinstellung, bzw. Reset!?

 /

Standby oder Schlafmodus unter Windows (10, 8.1, 7)?

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /