netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf show areastats
Pokazuje informacje o obszarze OSPF.
netsh p2p group db help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx update
Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.171
15082

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /

Wie öffne ich mit Notepad nicht nur Text Dateien (*.txt)?

 /

Hide drives in Windows 10 File Explorer!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Enable or turn off the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Installieren Sie Schriftarten über Microsoft Store in Windows 10!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Ist es möglich aus dem Win-7 Explorer die häufig verwendeten Ordner zu entfernen?

 /

Druckerwarteschlange, was ist das?

 /