netsh routing ip - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. autodhcp - Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'. delete - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. dnsproxy - Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. igmp - Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. nat - Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. ospf - Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'. relay - Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. rip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. routerdiscovery - Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. update - Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP

netsh routing ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add address
Dodaje adres IPv6 do interfejsu.
netsh routing ip rip show globalstats
Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip.htm
0.186
13674

Can I turn off or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Kann man die Windows 7 Indizierung deaktivieren, bzw. anpassen?

 /

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 10, 8.1, ...!

 /

Kann ich nur Ordner hinzufügen inkl. Unterordner, aber nicht Dateien für Zeitstempel Änderungen?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /