NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set filter - Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. set interface - Ustawia stan interfejsu. set loglevel - Ustawia globalny poziom rejestrowania. set persistentroute - Modyfikuje trwałą trasę statyczną. set preferenceforprotocol - Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu. set rtmroute - Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt. set scope - Ustawia nazwę zakresu multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.233
13833

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Netzwerklast basierendes Verhalten im Bezug auf Schlafmodus!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

Turn off the Windows Store in Windows 8.1 / 10, can I?

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer folder context menu!

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

GetWindowText for Windows read out the window text on all OS!

 /

Deactivate keyboard keystroke in Windows 10!

 /