NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Sposób użycia: set preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Etykieta Wartość proto - Jedna z następujących wartości: autostatic: ustawia autostatyczną preferencję routingu local: ustawia lokalną preferencję routingu netmgmt: ustawia preferencję protokołu routingu dla protokołu zarządzania siecią nondod: ustawia preferencję dla protokołu routingu nie obsługującego wybierania numeru na żądanie ospf: ustawia preferencję protokołu routingu dla protokołu OSPF rip: ustawia preferencję protokołu routingu dla protokołu RIP static: ustawia statyczną preferencję routingu preflevel Poziom preferencji dla określonego typu protokołu Uwagi: ustawia nowy poziom preferencji dla podanego typu protokołu routingu. Przykłady: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.218
20729

Can I create an installation Windows-7 DVD?

 /

Allergrößter Maus-Zeiger für den Desktop Computer!

 /

Bei mehreren Bildschirmen den Windows 10 Desktop besser nutzen!

 /

Where can I find in Windows 8.1 or 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Save Desktop Layout in *.dok file or *.ini!

 /

Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer!

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

So bearbeiten Sie die Registrierung unter Windows 10!

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /