NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Použití: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Příznak Hodnota proto - Jedna z následujících hodnot: autostatic: Nastaví autostatické předvolby směrování. local: Nastaví místní předvolby směrování. netmgmt: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro protokol správy sítě. nondod: Nastaví předvolby pro směrovací protokol, který neumí používat vyžádané volání. ospf: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro OSPF. rip: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro RIP. static: Nastaví statické předvolby směrování. preflevel - Úroveň předvoleb pro zadané rozhraní. Poznámky: Nastaví novou úroveň předvoleb pro zadaný typ směrovacího protokolu. Příklady: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.186
21550

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP cursor?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Can I teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Weitere Tastatur Einstellungen unter Windows 8.1 vornehmen!

 /

Download Microsoft Internet Explorer 9!

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

So erstellen Sie eine Desktopverknüpfung für alle Benutzer unter Windows!

 /

Core-X architecture?

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Hilfe, in Windows 8.1 10 werden die Dateien mit dem falschen Programm geöffnet!

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /