NETSH - Windows XP/2000

netsh

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ?

Použití: netsh [-a soubor aliasu] [-c kontext] [-r vzdálený počítač]
             [příkaz | -f soubor skriptu]

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
..             - Přejde o jednu úroveň kontextu výš.
?              - Zobrazí seznam příkazů.
abort          - Zahodí změny provedené v režimu offline.
add            - Přidá položku konfigurace do seznamu.
alias          - Přidá alias.
bridge         - Změny kontextu `netsh bridge'.
bye            - Ukončí program.
commit         - Provede změny učiněné během režimu offline.
delete         - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
diag           - Změny kontextu `netsh diag'.
dump           - Zobrazí konfigurační skript.
exec           - Spustí soubor skriptu.
exit           - Ukončí program.
firewall       - Změny kontextu `netsh firewall'.
help           - Zobrazí seznam příkazů.
interface      - Změny kontextu `netsh interface'.
lan            - Změny kontextu `netsh lan'.
nap            - Změny kontextu `netsh nap'.
offline        - Nastaví aktuální režim na offline.
online         - Nastaví aktuální režim na online.
p2p            - Změny kontextu `netsh p2p'.
popd           - Vyjme kontext ze zásobníku.
pushd          - Přesune aktuální kontext do zásobníku.
quit           - Ukončí program.
ras            - Změny kontextu `netsh ras'.
routing        - Změny kontextu `netsh routing'.
set            - Aktualizuje nastavení konfigurace.
show           - Zobrazí informace
unalias        - Odstraní alias.
winsock        - Změny kontextu `netsh winsock'.

K dispozici jsou následující dílčí kontexty:
bridge diag firewall interface lan nap p2p ras routing winsock

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

NETSH

netsh - Windows 2000/XP - Příkazy - Windows 2000/XP
netsh, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show interface: Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
netsh p2p group db show: Zobrazí informace.
netsh routing reset: Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global: Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns: Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery add interface: Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.


 


... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell

;-)

Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
0.015
Bei 'Eigene Dateien' den Pfad ändern in Windows-7, kann man sowas überhaupt?  / How do I set sleep mode in windows 10?  / Can I see the disks partitions under Windows 10?  / What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?  / Einstellen, daß es mit Windows startet und die Icon´s wiederherstellt werden?  / Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!  / I wonder about the function of 'Text to time tester'. I just don't know what it can do and how to use.  / Hilfe, die Grafikkarte hat 1 GB Grafikspeicher und hat mir bei Win-7 noch 2 weitere GB vom Arbeitsspeicher geklaut?  / Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!  / Wie kann ich DesktopOK entfernen, bzw. deinstallieren?  / Mit dem Stress-Test nur die Grafikkarte belasten, wie?  / How to delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?  /