NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. show - Zobrazí informace Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.061

Wo ist in Windows 7 die Bildschirmtastatur zu finden, starten, öffnen?

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

System Volume Information im Explorer von Q-Dir anzeigen!

 /

Den Windows-8/8.1 Explorer auf klassisch umstellen, oder den Windows-XP Explorer.exe unter Win-8 verwenden?

 /

Was ist eine Dateiendung, Dateierweiterung?

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

 /