netsh winsock - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh winsock". / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistikk om oppf?ringer for multicast-videresending
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh winsock". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.171
13818

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Quick view and preview customize Windows 10 (fast access)!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Ist dropbox.com kostenlos und sinnvoll?

 /

What is native resolution?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /