NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh winsock". / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistikk om oppf?ringer for multicast-videresending
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.078

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PC?

 /

What is Micro-Staff?

 /

Zeitstempel von einer bestimmten Windows Datei, oder Ordner verwenden!

 /

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /