NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / DUMP

netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Fjerner komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet.
netsh interface ipv6 set mobility
Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet.
netsh routing ip show loglevel
Viser det globale loggingsniv?et.
netsh ras add link
Legger til listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set portopening
Angir portkonfigurasjon for brannmur.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dump.htm
0.046

Installieren Sie Schriftarten über Microsoft Store in Windows 10!

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Warum schaltet der Windows 7 Rechner automatisch vom Desktop auf das Kontobild?

 /

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /