netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / DUMP

netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dump.htm
0.249
14119

Windows 10 manual or help for free?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

Microsoft Security Essentials vorübergehend deaktivieren!

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

How do I customize the logon screen background from Windows 10?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 10!

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /