NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. autodhcp - Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dnsproxy - Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. igmp - Změny kontextu `netsh routing ip igmp'. nat - Změny kontextu `netsh routing ip nat'. ospf - Změny kontextu `netsh routing ip ospf'. relay - Změny kontextu `netsh routing ip relay'. reset - Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu. rip - Změny kontextu `netsh routing ip rip'. routerdiscovery - Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace update - Aktualizuje autostatické směrování na rozhraní. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP

netsh routing ip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.
netsh routing ip rip show neighbor
Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer resolve
Přeloží název partnera.
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip.htm
0.234
13398

Windows 10 remove frequent directorys from explorer (quick access)?

 /

Wie kann ich den Computernamen am Windows-7 Rechner ändern?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Customize icon spacing on the Windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Where is the night mode in Windows 10 please?

 /

Can I find the Windows 8.1 fonts and the fonts directory?

 /

In Windows 10 den integrierten PDF Drucker Treiber installieren!

 /

www.joyn.de passwort knacken, aber wie?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /