NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / DUMP

netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni kald?r?r.
netsh routing ip dnsproxy show interface
belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show loglevel
Genel günlük düzeyini gösterir.
netsh ras add link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerinin listesine ekler
netsh firewall set portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ayarlar.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dump.htm
0.046

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

How to see the Folder network access under Windows 10?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Was ist Phishing?

 /