netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / DUMP

netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni kald?r?r.
netsh routing ip dnsproxy show interface
belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show loglevel
Genel günlük düzeyini gösterir.
netsh ras add link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerinin listesine ekler
netsh firewall set portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dump.htm
0.171
15072

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in admin mode!

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

What is the file time, or the directory time?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /