NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock help ? Bruk: help Kommentarer: Viser en liste over kommandoer.

NETSH / WINSOCK / HELP

netsh winsock help - Windows 2000/XP - kommando Viser en liste over kommandoer. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add ftp
Aktiverer FTP-proxyen.
netsh interface portproxy add v6tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ip set addrassign
Angir metoden som RAS-serveren
netsh interface ip delete address
Sletter en IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay
Endrer til konteksten "netsh routing ip relay".Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/winsock/help.htm
0.14

Die Gruppenrichtlinien für den Windows 10 Explorer!

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /