NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set privacy ? Bruk: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[randomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi state - Angir om midlertidige adresser er aktivert. maxdadattempts - Antall forsøk for gjenkjenning av dupliserte adresser. Standard verdi er 5. maxvalidlifetime - Maksimal levetid for hvor lenge en midlertidig adresse er gyldig. Standard verdi er 7d (syv dager). maxpreferredlifetime - Maksimal levetid for hvor lenge en midlertidig adresse foretrekkes. Standard verdi er 1d (en dag). regeneratetime - Tid før en midlertidig adresse avskrives når en ny adresse har blitt generert. Standard verdi er 5s (fem sekunder). maxrandomtime - Øvre grense for beregning av en vilkårlig forsinkelse ved oppstart. Standard verdi er 10m (ti minutter). randomtime - Faktisk tidsverdi som skal brukes, i stedet for en verdi generert ved oppstart. store - En av følgende verdier: active: Endring bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer parametere relatert til midlertidig addressegenerering. Maxrandmtime brukes ikke hvis randomtime er angitt. Tidsverdier kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - kommando Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Pinge Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp show grouptable
Viser vertsgruppetabell for IGMP
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.
netsh routing ipx delete filter
Sletter et pakkefilter fra listen over filtre.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Legger et grensesnitt til ruteren.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.046

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

How to find Recovery options in Windows 10 / Home and Pro (reset, clear)?

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /