netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set privacy ? Kullanım: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[randomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer state - Geçici adreslerin etkinleştirilip etkinleştirilmediği. maxdadattempts - Yinelenen adres algılama girişimleri. Varsayılan değer: 5. maxvalidlifetime - Geçici bir adresin en fazla geçerli kalacağı süre. Varsayılan değer: 7d. (yedi gün). maxpreferredlifetime - Geçici bir değerin tercih edileceği en fazla etkin kalma süresi. Varsayılan değer: 1d. (bir gün). regeneratetime - Yeni bir adres oluşturulduğunda geçici adresi kaldırmadan önce geçecek süre. Varsayılan değer: 5s (beş saniye). maxrandomtime - Başlangıç süresinde bir rasgele gecikme hesaplanırken kullanılacak üst sınır. Varsayılan değer: 10m. (on dakika). randomtime - Önyükleme sırasında oluşturulan bir değer yerine, kullanılacak gerçek zaman değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Geçici adres oluşturmayla ilgili parametreleri değiştirir. Değer olarak randomtime belirtilirse, maxrandomtime değeri kullanılmaz. Zaman değerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - Komutları Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Internet Explorer proxy'sine ping yapar.
netsh routing ip igmp show grouptable
Çok noktaya yay?n grunbu için IGMP ana makineler grup tablosunu göster
netsh interface ipv6 show privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx delete filter
Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler.
netsh ras help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface add interface
Yönlendiriciye bir arabirim ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.14
17888

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Arbeitsplatz auf dem Desktop in Windows 10 (Computer, Systemsteuerung, Netzwerk)!

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Virtual mouse balls hanging on a virtual elastic rubber band for Windows!

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

Can I displays the folder size in Explorer-Views, file extension?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /