NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set privacy ? Kullanım: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[randomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer state - Geçici adreslerin etkinleştirilip etkinleştirilmediği. maxdadattempts - Yinelenen adres algılama girişimleri. Varsayılan değer: 5. maxvalidlifetime - Geçici bir adresin en fazla geçerli kalacağı süre. Varsayılan değer: 7d. (yedi gün). maxpreferredlifetime - Geçici bir değerin tercih edileceği en fazla etkin kalma süresi. Varsayılan değer: 1d. (bir gün). regeneratetime - Yeni bir adres oluşturulduğunda geçici adresi kaldırmadan önce geçecek süre. Varsayılan değer: 5s (beş saniye). maxrandomtime - Başlangıç süresinde bir rasgele gecikme hesaplanırken kullanılacak üst sınır. Varsayılan değer: 10m. (on dakika). randomtime - Önyükleme sırasında oluşturulan bir değer yerine, kullanılacak gerçek zaman değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Geçici adres oluşturmayla ilgili parametreleri değiştirir. Değer olarak randomtime belirtilirse, maxrandomtime değeri kullanılmaz. Zaman değerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - Komutları Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Internet Explorer proxy'sine ping yapar.
netsh routing ip igmp show grouptable
Çok noktaya yay?n grunbu için IGMP ana makineler grup tablosunu göster
netsh interface ipv6 show privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx delete filter
Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler.
netsh ras help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface add interface
Yönlendiriciye bir arabirim ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.249
17888

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Aero?

 /

Netzwerkprobleme identifizieren mit der Eingabeaufforderung bei Windows (10,8.1, 7)!

 /

Can I enable/turn off directorys size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

3D game Quake II for Window 10, 8.1, .... free download!

 /

Wo ist Paint in Windows 10, wie kann ich es öffnen?

 /

Windows 10 and the Media-Payer 12!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /