netsh interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ip - `netsh interface ip' içeriğinde yapılan değişiklikler. ipv6 - `netsh interface ipv6' içeriğinde yapılan değişiklikler. portproxy - `netsh interface portproxy' içeriğinde yapılan değişiklikler. reset - Bilgileri sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: ip ipv6 portproxy Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
`netsh p2p' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx show interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Önek ilkesi girdisi ekler.
netsh routing ip rip show ifstats
Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh interface' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.156
14890

Get Window Text for Windows read the window text!

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in excluding keyboard?

 /

How to change the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Wie kann ich Dateien filtern? Geht das überhaupt im Quad-Explorer?

 /

Adressleisten Regeln der Explorer Ansichten, fast wie in MS Windows Explorer!

 /

Wo ist der Speicherort vom Win 7 User-Konto Bild, wo ist das Verzeichnis?

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

How to remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Can I find Windows 10 Creators or Redstone Update on my PC?

 /