netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Kullanım: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametreler: peername - | maxresults - 1 ile 500 arasında bir sayı olmalıdır. Varsayılan 50'dir. cloud - Numaralandırma gerçekleştirilecek bulut. Açıklamalar: Belirtilen bulutta bir eş bilgisayar adını numaralandırır. Komut maxresults ile belirtilen sayıda girdi bulur (veya çözümlemeler tamamlandığında sonlandırılır). Örnekler: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen bulutta eº ad?n? numaraland?r?r. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface add interface
Yönlendiriciye bir arabirim ekler.
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirtilen bulutta eº ad?n? numaraland?r?r. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.202
16489

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /

Where is the Send To directory in Windows 10, can I open?

 /

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10!

 /

Facebook Smileys, was für Smileys kann man im facebook.de chat einsetzen?

 /