netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Sposób użycia: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]] Parametry: peername - | maxresults - Musi być liczbą pomiędzy 0 i 500. Domyślną wartością jest 50. cloud - Chmura, w której ma nastąpić wyliczenie. Uwagi: Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. Polecenie wyszukuje tyle wpisów, ile zostało określonych przez parametr maxresults (lub kończy, gdy rozpoznawanie jest ukończone). Przykłady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - polecenie Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall show service
Wyświetla konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.171
18618

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Kennwortstärke Mindestvoraussetzungen unter Windows ändern!

 /

Die wichtigsten Tastenkürzel im Internet Explorer, mit Erklärung?

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

Datei und Ordner Zeiten über MS Explorer Menü ändern!

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Unter Windows 10 ein Verzeichnis im Netzwerk für alle freigeben (Zugriff)?

 /

Wie erhöhe ich die Geschwindigkeit der Festplatte (SSD/HD)?

 /

Windows 10 delay while typing?

 /

How can I turn off the date display on the desktop clock?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /