netsh interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh interface ip'. ipv6 - Změny kontextu `netsh interface ipv6'. portproxy - Změny kontextu `netsh interface portproxy'. reset - Obnoví informace. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipv6 portproxy Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.202
13166

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Wie kann man das WLAN / WIFI deaktivieren bei Windows-7 (8.1, 10)?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /

Wie kann ich Sprachen in Windows 8.1/8 hinzufügen, ändern, installieren?

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

Optionales Deaktivieren des Scrollen ohne Limit über die Windows-Taskleiste!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /