NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh interface ip'. ipv6 - Změny kontextu `netsh interface ipv6'. portproxy - Změny kontextu `netsh interface portproxy'. reset - Obnoví informace. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipv6 portproxy Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.328
13166

How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed)

 /

Mehrkernprozessoren?

 /

Systemsteuerung, Arbeitsplatz, Netzwerk am Windows 8.1 (8, 10) Desktop anzeigen?

 /

Wie kann ich unabsichtlich gelöschte Dateien/Daten wiederherstellen?

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

Ist Windows 7 besser als Windows Vista?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Full switch off for grouping in Explorer list views!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /