netsh interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh interface ip'. ipv6 - Změny kontextu `netsh interface ipv6'. portproxy - Změny kontextu `netsh interface portproxy'. reset - Obnoví informace. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipv6 portproxy Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.374
13166

Hiberfil.sys auf ein anderes Laufwerk, weil meine SSD bei Windows 8.1/8 voll ist!

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Stress for GPU on Windows 10 and old Win 7 plus see the load balance!

 /

Unterschied zwischen Favoriten und Lesezeichen?

 /

PowerShell commands directly in the Quad-Explorer Start with current directory!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

 /

File and Files?

 /

Recht praktisch der schnelle Benchmark Schnell-Test der SSD oder HD!

 /

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10!

 /