netsh routing ip rip show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » ifstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show ifstats ? Použití: show ifstats [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které bude zobrazena statistika protokolu RIP. Chcete-li zjistit hodnoty indexů, použijte příkaz 'show interface' v dílčím kontextu příkazu 'netsh interface ip' modulu Netshell. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje statistiku protokolu RIP pro zadané rozhraní. Příklady: show ifstats index=1 rr=5 Příklad zobrazuje statistiku protokolu RIP pro rozhraní s hodnotou indexu rovnající se 1 při použití obnovovacího intervalu 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / IFSTATS

netsh routing ip rip show ifstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, ifstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/ifstats.htm
0.109
19297

Microsoft Visual Studio 2010 Professional-Testversion, 30 bis 90 Tage!

 /

Finde die gleichen Bilder gedreht und negativ plus umgedreht!

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Can I login to windows 10 excluding live id (local account)?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Windows-10 tool to customize the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /