NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete exclusion - Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE

netsh routing ip autodhcp delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete.htm
0.171
16755

Anpassen der Bildschirmhelligkeit bei Windows-10 Tablet PCs übers Mobilitätscenter!

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

Was sind Windows Shell extensions (Erweiterungen)?

 /

Wie kann man das Paypal Kennwort ändern?

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

Turn off all printers under Windows 10, 8.1 and 7?

 /

How to scans all protected system files (command-line)?

 /

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Find the Task Scheduler in Windows 10!

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Windows 10 UAC deaktivieren oder einstellen!

 /