netsh routing ip autodhcp delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete exclusion - Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE

netsh routing ip autodhcp delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete.htm
0.125
16755

Wie entferne ich die Ameisen von meinem Windows Desktop PC?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Wie entferne ich die Ameisen von meinem Windows Desktop PC?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Add directory with subdirectory and files to customize the timestamp!

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /