NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh interface ip". ipv6 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". portproxy - Endrer til konteksten "netsh interface portproxy". reset - Tilbakestiller informasjon. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: ip ipv6 portproxy Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface". / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Endrer til konteksten "netsh p2p".
netsh routing ipx show interface
Viser IPX-konfigurasjon p? et grensesnitt.
netsh routing ip autodhcp delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Legger til en prefikspolicyoppf?ring.
netsh routing ip rip show ifstats
Viser statistikk for RIP per grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.312
14355

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

Can I save and open searches in Windows 7 ?

 /

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 10?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Deaktivieren Sie Google Chrome Auto-Update auf Windows 10!

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Icons werden zufällig auf dem Desktop positioniert unter Windows 10 , warum?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Einstellungen für Fingereingabe auf Windows 10 finden!

 /

Open the Windows 10 disk management!

 /