netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.14
15094

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Clone eg transfer the directory from Explorer View-1 to View-2?

 /

What is a file manager?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

In the file explorer show the libraries under Windows 10!

 /

Kann man mit Freeware Geld verdienen!

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Flat Design and 3D Border / Bars in Quad Explorer!

 /

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /