netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.124
15094

Text Bearbeitungsprogramm und Text Editor, wo ist der Unterschied?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Dateien zu verschieben, oder zu kopieren, Windows Tastenkombination?

 /

Sind die Spiele bei Windows Vista dabei?

 /

OK.It's.Raining.Men raindrops on Windows desktop no matter if 10, 8.1 or so!

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Beispiel, klassische Desktop-Uhr auf einem grünen Desktop!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /