netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.171
15094

Where can I change the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

Was ist das Heimnetzwerk unter Windows-7 (Einfache Freigabe)?

 /

Ich finde die Computerverwaltung in Windows 10 und 8.1 nicht, wie kann ich sie öffnen, bzw. starten?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

In Windows 8.1 und 8 Programme finden und starten?

 /

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Easier positioning of documents in the PDF by dragging and dropping!

 /

External hard disk standby turn off Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Start speech recognition under Windows 10!

 /

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /