NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras show multilink
Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.155
14181

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

Wie kann ich die Datum-Anzeige bei der Desktop-Uhr deaktivieren?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Die Tastatur reagiert nicht, bzw. falsch unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I print all lists and directory contents from the Explorer view?

 /

Permanently delete files from system default setting!

 /

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?

 /

Find installed desktop programs on Windows 10!

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /