netsh interface ip - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras show multilink
Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjowałWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.124
14181

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

Wie kann ich in den Explorer Ansichten Bilder und Poster drucken?

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /

Vergessene Font Namen, Schriftarten, Schrifttypen!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /