netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Sposób użycia: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu OSPF. addr - Adres IP interfejsu OSPF. nbraddr - Adres IP sąsiada, którego chcesz dodać. Adres IP to adres interfejsu routera sąsiada w sieci NBMA. Nie jest to identyfikator routera OSPF sąsiada. nbrprio - Priorytet routera OSPF sąsiada. Dla każdego z wymienionych routerów należy zdefiniować prawo danego routera do stania się routerem wyznaczonym. Kiedy pojawia się interfejs z siecią nieemisyjną, router wysyła pakiety powitania tylko do tych sąsiadów, którzy mają prawo zostać routerem wyznaczonym, dopóki nie zostanie wykryta tożsamość routera wyznaczonego. Sąsiad ma prawo zostać routerem wyznaczonym, jeśli jego jego priorytet routera wynosi 1 lub więcej. Uwagi: dodaje adres IP routera OSPF na drugim końcu łącza NBMA. Przykłady: add neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje sąsiada protokołu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.
netsh interface ipv6 add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip rip show flags
Wyświetla flagi RIP ustawione dla podanych interfejsów.
netsh p2p pnrp peer delete
Usuwa wpisy.
netsh diag show dhcp
Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje sąsiada protokołu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.155
16391

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Warum kein FingerWeg mehr sondern ThisIsMyFile?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Windows 10 Internet Explorer wie finde ich die Statusleiste / Menüleiste?

 /

Wie kann ich win7 beibringen, pcx-Dateien mit einem bestimmten Programm zu öffnen?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Gibt es einen Unterschied zwischen Dateiverwaltung und Dateimanagement?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /