netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Sposób użycia: reset [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa pliku, do którego mają być dołączone informacje o tym, które ustawienia zresetowano. Uwagi: resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. Przykłady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.28
17976

Can I Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-10/8.1)?

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, can I?

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Windows 8.1/10: Can I show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Wer braucht diesen Pixel Tester für Windows?

 /