netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Sposób użycia: reset [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa pliku, do którego mają być dołączone informacje o tym, które ustawienia zresetowano. Uwagi: resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. Przykłady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.217
17976

Favoriten KOs für ein schnelles Beenden der Prozesse

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Wie kann ich Datum, oder Uhrzeit in Windows 8.1 u. 10 ändern?

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

Why the RAM or memory test for Windows 10, 8.1, ...?  

 /

Reboot und Löschen ohne Abfrage, was macht der File Unlocker dann?

 /

Problems with Windows 10 Folder Protection and Defender!

 /

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10?

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Automatically turn off monitor even excluding power options in Windows 10, 8.1, ...!

 /