netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Kullanım: reset [ad=] Parametreler: Etiket Değer ad - Hangi ayarların sıfırlandığıyla ilgili bilgilerin sonuna ekleneceği dosyanın adı Açıklamalar: TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma sıfırlar. Örnekler: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Komutları TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Belirtilen Alan Kimli?i için aral?k ekler
netsh interface show interface
Arabirimleri görüntüler.
netsh routing ipx sap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras show multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türlerini gösterir
netsh interface ipv6
`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip add peerfilter
Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.156
16865

Windows Vista oder Windows 7, das ist hier die Frage?

 /

Der Leistungsindex in Windows 8.1 / 10 fehlt?

 /

How can i customize the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Change Home Folder on Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

What is an atomic clock how to use?

 /