netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Kullanım: reset [ad=] Parametreler: Etiket Değer ad - Hangi ayarların sıfırlandığıyla ilgili bilgilerin sonuna ekleneceği dosyanın adı Açıklamalar: TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma sıfırlar. Örnekler: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Komutları TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Belirtilen Alan Kimli?i için aral?k ekler
netsh interface show interface
Arabirimleri görüntüler.
netsh routing ipx sap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras show multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türlerini gösterir
netsh interface ipv6
`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip add peerfilter
Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.218
16865

Mit Windows-7 FAT32 zu NTFS konvertieren?

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

Regel die verhindert dass der Rechner während eines Downloads in den Standby geht?

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

OK.It's.Raining.Men raindrops on Windows desktop no matter if 10, 8.1 or so!

 /

Search excluding subdirectorys in the File Explorer search!

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

How can i customize the colour of the header bar of the active window?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /