netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Bruk: reset [name=] Parametere: Kode Verdi navn - Navnet på filen som informasjonen om hvilke innstillinger som ble tilbakestilt, skal føyes til i. Kommentarer: Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. Eksempler: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Legger til et intervall for angitt omr?de-ID.
netsh interface show interface
Viser grensesnitt.
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras show multilink
Viser flerkoblingstypene som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6".
netsh routing ip rip add peerfilter
Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.233
17424

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, can I customize?

 /

Wo befinden sich die erweiterten Systemeigenschaften in Windows-10?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Desktop Ordner von allen Benutzern unter Windows 10 finden?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Dateien zu verschieben, oder zu kopieren, Windows Tastenkombination?

 /

How can I customize / install / add the language(s) in Windows 10?

 /

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows, wozu, warum!

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /