netsh firewall set - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set allowedprogram - Ustawia konfigurację programu dozwolonego przez zaporę. set icmpsetting - Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory. set logging - Ustawia konfigurację rejestrowania zapory. set multicastbroadcastresponse - Ustawia konfigurację odpowiedzi multiemisji/emisji zapory. set notifications - Ustawia konfigurację powiadomień zapory. set opmode - Ustawia konfigurację operacyjną zapory. set portopening - Ustawia konfigurację portu zapory. set service - Ustawia konfigurację usług zapory.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud set
Ustawia parametry konfiguracji.
netsh diag connect
Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia konfigurację zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm
0.171
13161

Wie kann ich mein zugemülltes Windows-7 neu installieren?

 /

Was sind in Win-7 Bibliotheken, brauch ich so was überhaupt?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Maybe the Windows 10 problem is related to the faulty RAM update!

 /

A Purple File Explorer on Windows-10 Example!

 /

Network?

 /

Turn off automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /

Wie kann ich im Windows XP Explorer alle Unterordner öffnen?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /