NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] domene [server = ] server ] Registrerer den angitte Windows 2000-datamaskiner som en RAS- server i Active Directory for det angitte domenet. server - datamaskinnavnet til datamaskinen som skal registreres som en RAS-server. Hvis ingen server angis, vil data- maskinen som utstedte kommandoen brukes. domene - domenet som den angitte serveren skal registreres i. Hvis intet domene angis, brukes primærdomenet til data- maskinen som utstedte kommandoen.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - kommando Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf add area
Legger til omr?de.
netsh interface set credentials
Angir godkjenningene som skal brukes til ? koble til et grensesnitt.
netsh routing ipx sap add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras show authmode
Viser godkjenningsmodusen.
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistikk.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.062

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

How to do a double-click?

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Die Desktop Symbole-Anordnung wird nicht mehr wiederhergestellt!

 /