NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] etki alanı [server = ] sunucu ] Belirtilen Windows 2000 bilgisayarını belirtilen etki alanındaki Active Directory içindeki RAS sunucusu olarak kaydeder. server - RAS sunucusu olarak kaydedilecek olan bilgisayarın bilgisayar adı. Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayar kabul edilir. domain- belirtilen sunucunun kaydedileceği etki alanı. Herhangi bir etki alanı belirtilmezse, komutun verildiği bilgisayarın birincil etki alanı kabul edilir.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Komutları Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip ospf add area
Alan ekler.
netsh interface set credentials
Bir arabirimi ba?lamak için kullan?lacak kimlik bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx sap add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras show authmode
Kimlik do?rulama modunu gösterir.
netsh interface ip show tcpstats
TCP istatistiklerini görüntüler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.062

Finden Sie den Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10!

 /

Why again opens 4 times my computer, last setting is lost in File-Explorer-Views?

 /

Stars as traces / trails On the desktop!

 /

Can I change drive letter name in windows 10, how to?

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

Preview the PDF output file!

 /

How to change administrator in windows 10?

 /

Was ist ein Sonderzeichen?

 /