netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete address - Sletter en IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet. delete arpcache - Tømmer ARP-hurtigbufferen for en av eller alle grensesnittene. delete dns - Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. delete wins - Sletter WINS-serveren fra det angitte grensesnittet.

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE

netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add persistentroute
Legger til en fast statisk rute.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Viser 6-til-4-relay-informasjon.
netsh routing ip rip set global
Angir globale RIP-parametere.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show
Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient.
netsh routing ip nat
Endrer til konteksten "netsh routing ip nat".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete.htm
0.203
16114

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Verstecken Sie den Mauszeiger auf allen Windows Desktop- und Server-Betriebssystemen!

 /

Where can I find in Windows 8.1 or 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Timestamps?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall Win-10, problem!

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 10!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /