netsh interface reset - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface reset ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: reset all - Yapılandırmayı sıfırlar.

NETSH / INTERFACE / RESET

netsh interface reset - Windows 2000/XP - Komutları Bilgileri s?f?rlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios
`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras ip delete range
Statik IP adresi havuzundan bir aral?k siler.
netsh interface ip add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
netsh routing ip ospf show protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgeç bilgilerini görüntüler.
netsh p2p group gping
Uzak grup ba?lant? noktas? ba?lant?s?n? denetler.
netsh show
Bilgi gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bilgileri s?f?rlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/reset.htm
0.14
12788

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Maximalen Arbeits-Speicher unter Windows einschränken (RAM, einstellen)?

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Can I see is it an signifying Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

VHD, was ist das für eine Datei?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, can I?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /