netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdi listesine bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Girdi listesinden bir yapılandırma girdisini siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Yapılandırma bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.
netsh dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip nat install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface portproxy set v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras ipx set nodereq
?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.155
17838

Wie kann ich VHD unter Windows 8.1 / 8 wieder löschen?

 /

Windows 10 control system (classic panel)!

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Navigations-Klickgeräusch in Windows 10 aktivieren (Explorer)?

 /

Windows-10 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Letzte Einstellung wird nicht behalten im Quad-Explorer unter Windows 10, ...!

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Warum kann ich keine neue Installation auf Surface Go installieren?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /