NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Winsock Kataloğu'nu düzgün bir duruma döndürür. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Komutları `netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriş istatistiklerini görüntüler
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
netsh firewall show
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini siler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.14

DesktopOK to the latest version Refresh, update?

 /

Unter Windows 10 im Explorer vor dem Download Ordner immer bestätigen?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Can I add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Office 2010 direkte Download Links plus Testversionen!

 /

Windows-7 Internet Explorer 11/10/8 deinstallieren, kann man sowas überhaupt?

 /

Was ist Unicode und brauche ich Unicode überhaupt?

 /