netsh winsock - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Winsock Kataloğu'nu düzgün bir duruma döndürür. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Komutları `netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriş istatistiklerini görüntüler
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
netsh firewall show
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.156
14353

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Erstellen eines Systemwiederherstellungspunkts unter Windows-10, wie?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Die Windows Maus Bälle, die oft mit Eiern verwechselt werden!

 /