netsh winsock - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Winsock Kataloğu'nu düzgün bir duruma döndürür. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Komutları `netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriş istatistiklerini görüntüler
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n
netsh firewall show
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.203
14353

Can I delete favorite filters entered by mistake?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Verknüpfung für den Geräte-Manager auf dem Windows-10 Desktop erstellen?

 /

What is Micro-Staff?

 /

How to add directories to the library in Explorer Windows 10?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!

 /