NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.
netsh ras appletalk help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall show icmpsetting
Wyświetla konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.14
12905

Can I create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Kann ich die Desktop Uhr am Desktop frei positionieren?

 /

Windows 7 (8.1/10) vom USB-Stick installieren, aber wie?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Was ist TMC bei einem Autoradio?

 /

Reboot and Delete excluding query, what does The File Unlocker then?

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in Windows-10!

 /