NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.
netsh ras appletalk help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall show icmpsetting
Wyświetla konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.062

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

What are Register-Tabs?

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Customize screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /