NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / WINSOCK / DUMP

netsh winsock dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.
netsh interface delete interface
Usuwa interfejs z routera.
netsh routing ip ospf show global
Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/dump.htm
0.062

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Find color filter settings under Windows 10, how to!

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

Wo ist bei Windows-7 der Arbeitsplatz?

 /

Autostartprogramme über die Befehlszeile oder PowerShell abfragen!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /