NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / WINSOCK / DUMP

netsh winsock dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/dump.htm
0.14

Was ist eine Illustration?

 /

What is an atomic clock how to use?

 /

How can I turn off the date display on the desktop clock?

 /

Make Windows command prompt wider, can I?

 /

Can I use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Löschen Sie eine leere Seite in Microsoft Word!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /