NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / WINSOCK / DUMP

netsh winsock dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/dump.htm
0.046

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /

Windows-Programme immer maximiert öffnen, wenn möglich mit Beispiel?

 /

Diverse Programm / Tool Anfragen für Windows!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

What does *.* Mean?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Hat Q-DIR einen einzigen Baum (Tree-View), der für alle Fenster verwendet werden kann?

 /