NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje elementy do tabeli. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
netsh routing ip delete rtmroute
Usuwa nietrwałą trasę używaną do zarządzania siecią.
netsh interface ipv6 isatap set state
Ustawia stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Ustawia globalny poziom rejestrowania.
netsh ras aaaa set authentication
Ustawia dostawcę uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.327
12324

Windows 10 is getting slower, why?

 /

Film.Strip.Explorer ist die Film Streifen Ansicht aus Windows XP für 10! 

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, turn off)?

 /

Can I open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Begriffserklärung: 2G, 3G, 4G und 5G?

 /

Tool mit dem Verzeichnissen gleichzeitig angezeigt und bearbeitet werden können!

 /

Fast Memory benchmark - test your RAM speed!

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /