netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. aaaa - Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. add - Dodaje elementy do tabeli. appletalk - Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: aaaa appletalk ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Usuwa filtr protokołu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.155
11585

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Alle laufenden Anwendungen am Samsung Galaxy sehen?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Keine Verbindung über WLAN / WiFi unter meinem Windows 10 Surface, warum?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

RUN the Windows Control Panel, can I?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone excluding additional software?

 /

Quickly edit Windows 10 Autostart Folder!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /