netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. aaaa - Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. add - Dodaje elementy do tabeli. appletalk - Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: aaaa appletalk ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Pokazuje konfigurację serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set mobility
Modyfikuje parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ip show loglevel
Wyświetla globalny poziom rejestrowania.
netsh ras add multilink
Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh firewall show
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Usuwa filtr protokołu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh ras'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras.htm
0.109
11585

Prevent Recovery of deleted files under Windows 10 / 8.1 excluding additional software!

 /

Can I open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

 /

Wie formatiere ich unter Windows 8.1/10 neue Festplatten, oder erstelle eine neue Partition?

 /

Clone eg transfer the directory from Explorer View-1 to View-2?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

Wie kann ich QuickTextPaste minimiert (To-Tray) starten?

 /

Was kann ich in Sicher Löschen, eine oft gestellte Frage!

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Wie kann ich die Explorer Dateiliste für Excel exportieren (XLS, CSV, HTML)?

 /