NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ip". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelatert informasjon.
netsh bridge dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstand.
netsh routing ip set rtmroute
Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser informasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.218
13237

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

What is a virtual printer?

 /

Erklärung der Windows 12 klassische Desktop Uhr!

 /

Beim Firefox Internet Browser Cache bereinigen, aber wie?

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /

Start Windows 10 Task Manager!

 /

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Film.Strip.Explorer is the film strip view from Windows XP for 10! 

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /