netsh winsock reset - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Sposób użycia: reset Uwagi: Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. Wszyscy uprzednio zainstalowani dostawcy usług warstwowych Winsock muszą być zainstalowani ponownie. To polecenie nie wpływa na wpisy dostawców obszarów nazw Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface portproxy show all
Pokazuje wszystkie parametry serwera proxy portu.
netsh routing ipx rip set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh ras ipx show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.
netsh interface ip show ipaddress
Wyświetla bieżące adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.234
14632

Wie kann ich in Windows 7, 10, 8.1 in den übergeordneten Ordner wechseln?

 /

Easy Font View possibility its O.K. also for Windows 10 and  8.1, ...!

 /

Watch second hand on Windows 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Can I customize or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /

What is a loose leaf binder?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Save the desktop OK window position in Windows 10, 8.1, 7, ...!

 /

Multitouch tester for Windows 10!

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Löschen Sie eine leere Seite in Microsoft Word!

 /