netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.171
14974

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Downloadadresse IE-8 Window-Server 2003 x32 und x64!

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Can I customize Screen Resolution in Windows 10?

 /

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

Wie öffne ich die Systemsteuerung?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

Search for same or similar mirrored pictures, photos or images!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Can I restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /