netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Použití: reset Poznámky: Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. Všechny dříve nainstalované zprostředkovatele služeb vrstvy Winsock bude nutné přeinstalovat. Tento příkaz nemá vliv na položky zprostředkovatele oboru názvů Winsock.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - Příkazy Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.155
14974

Options of Group by and Sort by to the previous default in Explorer Views!

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /