netsh winsock reset - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Bruk: reset Merknader: Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. Alle tidligere installerte lagdelte Winsock- tjenestetilbydere må installeres på nytt. Denne kommandoen påvirker ikke oppføringer for Winsock-navneområdetilbydere.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.
netsh routing ip relay show
Viser informasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.202
15509

Die erweiterte Freigabe in Windows-7 einrichten?

 /

Why is the font not printed correctly under Windows 10?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Windows-8 / 8.1 downloaden und testen, Version auf Deutsch!

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Edge am Desktop und Schnellstartleiste als Verknüpfung unter Windows-10!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Ändern Sie Ihr Kennwort- deaktivieren unter Windows (alle OS)?

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /