NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show global - Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. show ifbinding - Viser IP-adressebindinger for grensesnitt. show ifconfig - Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent. show ifstats - Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent show interface - Vis grensesnitt-spesifikk DHCP Relay-agentkonfigurasjon

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show loglevel
Viser det globale loggingsniv?et.
netsh ras add link
Legger til listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set portopening
Angir portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete interface
Sletter OSPF fra det angitte grensesnittet.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra ett eller flere grensesnitt.
netsh routing ipx sap set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm
0.155

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

Turn off or enable Hibernate and Sleep at Windows 8/10 and 8.1, can I?

 /

Was ist, wenn der Window-7 oder Windows-8 Aktivierungszeitraum abgelaufen ist?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /