netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Bruk: show ifconfig [[index=]heltall] [[rr=]heltall] Parametere: Kode Verdi index - Indeksverdien til det spesifikke grensesnittet du vil vise DHCP Relay Agent-konfigurasjon for. I de fleste tilfeller kan denne parameteren utelates for å tilby per-grensesnitt- detaljer for alle grensesnitt der DHCP-videresending er aktivert. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder. Merknader: Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Eksempler: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - kommando Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angir om det forhandles om IPX for klient-RAS-tilkoblinger.
netsh interface ip show
Viser informasjon.
netsh routing ip relay set global
Angir globale parametere for DHCP Relay-agent
netsh p2p idmgr show stats
Viser identitetsstatistikk.
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.202
19106

Eine Klassische Analoge Desktopuhr für Windows 10, 8.1, 7, xp!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Start speech recognition under Windows 10!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

The screen magnifier is closed by clicking on the Windows or Desktop?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Deaktivieren der automatischen Abschaltung in Windows 8, kann man das?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Bitte! Lesen Sie diesen unnötigen Text Nicht!

 /