NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show catalog - Viser innhold i Winsock-katalog.

NETSH / WINSOCK / SHOW

netsh winsock show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
netsh interface show credentials
Viser godkjenningene som brukes til ? koble til et grensesnitt.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
netsh ras show link
Viser koblingsegenskapene som PPP vil forhanle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serveradresser.
netsh routing ip rip add neighbor
Legger til en RIP-nabo p? et grensesnitt
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/winsock/show.htm
0.062

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

Gibt es in Windows-7 eine Tastenkombination, um den Verzeichnisbaum im Explorer aufzuklappen?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Was ist eine Taskleiste?

 /

Der Unterschied von MS 365 Office zu 2016 Office!

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /